Wednesday, April 8, 2015

መልካም በዓል

እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፥ ስለ በደላችንም ደቀቀ የደኅንነታችንም ተግሣጽ በእርሱ ላይ ነበረ፥ በእርሱም ቁስል እኛ ተፈወስን 
                                (ኢሳ. 535 1ጴጥ. 225)

                        
ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የስቅለትና የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ!


No comments:

Post a Comment