Monday, March 30, 2015

የጋሽ ጣሰው ስሞታ (መምህሩ)

 

እባክህን ጉንፋን ጉሮሮየን ተወኝ
ተወኝ ራስ ምታት አባክህ ልቀቀኝ
እባክህ ቁርጥማት እግሮቸን ማርልኝ
ለሀኪም ምከፍለው ገንዘብ በእጄም የለኝ
ተወኝ ተው በሽታ ባክህ ተለመነኝ
ትውልድ አስተምሬ አገር ማቀና ነኝ

No comments:

Post a Comment